AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bielsk gospodarzy w  lasach o powierzchni  21,4 tys. ha, położonych  w województwie podlaskim, powiatach białostockim, bielskim i hajnowskim. Nadzoruje również gospodarkę w lasach niepaństwowych na terenie  gmin Narew, Czyże, Zabłudów, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha.

Szczególną cechą bielskich lasów jest fakt, iż ponad 85% drzewostanów pochodzi z zalesień gruntów porolnych wykonanych po II Wojnie Światowej.

Przy ponad 1800 kompleksach leśnych nadleśnictwo stanowi najbardziej rozczłonkowaną jednostkę w RDLP Białystok.

Przeważającą powierzchnię leśną stanowią bory i bory mieszane (około 72%), lasy i lasy mieszane to około 22%, olsy 6%.

Dominującym gatunkiem jest sosna pospolita  (ponad 77%), następnie brzoza, świerk, olsza, dąb.

Faunę reprezentują łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, zające i inne. Na terenie nadleśnictwa rokrocznie inwentaryzuje się wilki i rysie. Występuje również bocian czarny, cietrzew oraz ptaki drapieżne.