Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring ochrony przeciwpożarowej lasu

W tym roku akcję bezpośrednią, czyli pełną gotowość do zadań, łącznie z dyżurami przeciwpożarowymi zaczęliśmy tak jak zwykle, czyli od 15 marca. Zagrożenie jest jednak ogromne. Zima była bez śniegu, słońce grzeje, a wiatr wysusza trawy i runo leśne. Przed nami leśnikami najgorszy czas w ochronie przeciwpożarowej. Obserwujemy tereny leśne wykorzystując do tego: sieć kamer, patrole samochodowe oraz samoloty, a wszystko po to, aby jak najwcześniej wykryć pożar.

Monitoring ochrony przeciwpożarowej prowadzony jest z kamer umieszczonych na trzech wieżach obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa oraz kamery umieszczonej na budynku elewatora w Bielsku Podlaskim. Obraz ze wszystkich kamer przesyłany jest do punktu alarmowo dyspozycyjnego (PAD), gdzie dyspozytor na ekranach przegląda go w poszukiwaniu dymu. Wszystkie kamery od tego roku działają w systemie wczesnego wykrywania dymu (smoke detection). To nowoczesne narzędzie pracuje automatycznie na obrazie z wielu kamer, gdzie dyspozytor potrzebny jest jedynie do podjęcia odpowiednich decyzji. Gdy aplikacja znajdzie dym, dyspozytor może wysłać jego lokalizację wprost na telefon leśników pracujących w terenie. Więcej informacji na temat smoke detection pod linkiem:

https://www.smokedetectionsystem.com/dzialanie_systemu.html#

Patrole lasu na samochodach gaśniczych uruchamiane są przy II i III stopniu zagrożenia pożarowego lasu (SZPL). Dyżury pełnią na samochodach pracownicy terenowi nadleśnictwa. Podstawowym obowiązkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczeństwem pod względem pożarowym powierzonego obszaru leśnego, w szczególności wykrywanie pożarów i gaszenie ich w zarodku.

Do systemu monitoringu wykorzystuje się również sprzęt lotniczy. Obowiązek organizowania lotniczego patrolowania obszarów leśnych spoczywa na regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Loty patrolowe wykonuje się na ustalonych trasach i w godzinach określonych przez PAD RDLP.

System ochrony przeciwpożarowej lasu oparty jest na sprawnym i skutecznym mechanizmie szybkiego wykrywanie pożarów i alarmowana odpowiednich służb ratowniczych w celu prowadzenie akcji gaśniczej. Elementami tego systemu są m.in:

  • punkty alarmowo-dyspozycyjne (PAD), działające we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP i nadleśnictwach,
  • sieć dostrzegalni przeciwpożarowych, z których prowadzi się obserwację lasu,
  • sieć punktów prognostycznych i pomocniczych, wyposażonych w odpowiednią aparaturę do pomiaru wilgotności ściółki i powietrza,  na podstawie w których określa się aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu,
  • sieć łączności radiotelefonicznej,
patrole samochodowe pracowników nadleśnictwa