Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. F. Żwirki i S. Wigury 61 ogłasza publiczny przetarg pisemny (zbieranie ofert) nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych ruchomych.

Szczrgółowe informacje zawarte są w zamieszczonych poniżej załącznikach.