Asset Publisher Asset Publisher

„DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA”

Uroczysta inauguracja akcji informacyjno-edukacyjnej

pn. „DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA”

 

„DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA” to akcja, której celem jest przybliżenie dzieciom specyfiki pracy instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, a także promowanie właściwych postaw i zachowań podczas wypoczynku i w różnych sytuacjach zagrożenia. Kształtowanie wrażliwości najmłodszych na problemy związane z ochroną środowiska i przyrody jest również ważnym elementem tej akcji.

Uroczysta inauguracja odbyła się 15 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z udziałem wszystkich współorganizatorów, na której uczestnicy (uczniowie klas III szkół podstawowych z Bociek (24 uczniów) i z Łubina Kościelnego (11 uczniów)) otrzymali indeksy oraz kamizelki odblaskowe. Mali studenci wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, a potem zwiedzili budynek komendy oraz mogli przyjrzeć się z bliska sprzętowi, który używa na co dzień straż graniczna oraz policja

Organizatorem akcji jest Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a współorganizatorami są:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim,
 • Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim,
 • Placówka Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych,
 • Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Bielsku Podlaskim

Akcja potrwa do czerwca 2020 roku i polegać będzie na uczestnictwie w lekcjach, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, przeprowadzonych przez organizatora oraz współorganizatorów, które dotyczyć będą m.in.:

 • zasad bezpieczeństwa podczas ferii, wakacji;
 • znajomości specyfiki służby policjanta, strażaka, funkcjonariusza placówki granicznej oraz wykazanej sprawności fizycznej uczestnika;
 • prawidłowych postaw w sytuacji zauważenia pożaru oraz znajomości numerów alarmowych;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • bezpieczeństwa oszczędności lokowanych w bankach,
 • znajomość zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,
 • bezpieczeństwa podczas wycieczki do lesie.

Po odbyciu każdej lekcji profilaktycznej (zaplanowano 6 spotkań) uczeń otrzyma wpis do indeksu. Na zakończenie całej akcji, gdy uczestnicy zbiorą wszystkie wpisy, otrzymają dyplom ukończenia akcji pn. „Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa” oraz drobne upominki. Trzymamy kciuki za małych studentów.