Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Savoir-vivre i bezpieczeństwo w lesie

GARŚĆ WAŻNYCH INFORMACJI DLA TURYSTY

Lasy są dostępne dla wszystkich i stają się coraz częstszym celem wycieczek. Piękno przyrody, spokój, cisza i czyste powietrze przyciągają miłośników leśnej turystyki. Leśnicy dbając o las przygotowują go również dla odwiedzających go turystów.

Nadleśnictwo Bielsk zaprasza do korzystania z lasu oraz przygotowanych miejsc do wypoczynku i miejsc postoju aut. Wszelkie informacje o dostępności infrastruktury turystycznej w Lasach Państwowych znajdziesz na stronie Ban Danych o Lesie  (mapa zagospodarowania turystycznego) oraz w darmowej aplikacji mobilnej mBDL.  Opisy miejsc oraz zdjęcia interesujących Cię obiektów odnajdziesz na stronie czaswlas.pl.   

Ważne informacje:

Rozpalanie ogniska dozwolone jest tylko w specjalnie wyznaczonych i przygotowanych do tego celu miejscach. W nadleśnictwie jest ich aż 5, w leśnictwach: Hołody, Piliki, Jelonka, Czechy i Czeremcha. W okresie od 15.03 do 15.10 na rozpalenie ogniska potrzebna jest zgoda nadleśniczego.

Regulamin korzystania z obiektu turystyczno-rekreacyjnego i miejsca palenia ogniska

Las to złożony i dynamiczny ekosystem, w którym występuje wiele zjawisk przyrodniczych, powodujących również zagrożenia dla człowieka. Ponadto, las to naturalne miejsce pracy leśników i pracowników zakładów usług leśnych, gdzie planuje i wykonuje się w ciągu całego roku różne działania ochronne, hodowlane i inne gospodarcze.

 

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W LESIE!

Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić. Dwa razy w roku służba terenowa przegląda bezpośrednie sąsiedztwo udostępnianych obiektów turystycznych pod względem zagrożeń ze strony zamierających drzew. Na terenach leśnych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, złamane konary, czy też drzewa ścięte przez bobry. Gdy zauważysz w lesie ścięte drzewo z dziuplą lub gniazdem ptaków zdzwoń pod tel: 696 429 307

 Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi. Szlaki leśne mają charakter terenowy, naturalny i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego zachowaj szczególną ostrożność.

Po drogach leśnych mogą poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy terenowe Służby Leśnej i inne. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego, są wtedy OZNAKOWANE stosownymi znakami. Gdy nie ma takich oznaczeń, pozostaw swój pojazd w miejscu do tego wyznaczonym.

Szlaki piesze i rowerowe przebiegają również drogami leśnymi i obowiązują na nich ogólne przepisy o ruchu drogowym. Osoby uprawiające jazdę konną mają obowiązek poruszać się wyłącznie po specjalnie oznakowanych szlakach konnych.

Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodujący ryzyko złamania, oblodzone drogi) zwiększa ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Podczas silnych wiatrów, czy burzy należy unikać pobytu w lesie. Dotyczy to również leśników i pracowników leśnych. W takich warunkach nawet zdrowe drzewa i gałęzie mogą się łamać, wywracać i spadać w sposób niekontrolowany.

Na terenach leśnych można spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich zauważenia należy niezwłocznie powiadomić policję w celu zabezpieczenia terenu.

Spacerując po lesie możesz natknąć się na wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. W takich przypadkach prosimy o informację telefoniczną lub mailową z ich lokalizacją.

W lesie znajduje się bogactwo grzybów i roślin zielnych. Niestety nie wszystkie są bezpieczne, a niektóre z nich są trujące. Nie zabieraj ze sobą grzybów których nie znasz. Uważaj na rośliny z kolcami i te które mogą wywołać poparzenia np. barszcz Sosnowskiego. Zbieraj owoce tych roślin, które znasz.

 

 

 

 

Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.  Młode zwierzęta – ssaki, wyrośnięte pisklęta ptaków, czyli podloty – na ogół nie potrzebują pomocy człowieka. Ich taktyka to pozostawanie w ukryciu, gdy rodzice żerują bądź zdobywają pokarm dla potomstwa. Oceńmy, czy zwierzę nie jest poturbowane lub poranione. Jeśli nie, to zostawmy je tam, gdzie jest. Nie dotykajmy zwierząt!

 

 

 

Bądźmy świadomi występujących zagrożeń, ponieważ w lesie przebywamy na własną odpowiedzialność!

 

GDZIE SPRAWDZIĆ CZY NIE MA ZAKAZU WSTĘPU DO LASU?

 Tereny leśne mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, zagrożenia pożarowego lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone żółtymi tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Należy bezwzględnie zastosować się do tego zakazu. Aktualne informacje na temat dostępności lasów znajdziesz na stronie Ban Danych o Lesie oraz w aplikacji mobilnej mBDL (Lasy na mapach/mapy BDL/mapa zakazów wstępu do lasu).

Nie należy zbliżać się do pracujących maszyn leśnych, samochodów z drewnem w trakcie załadunku oraz do pracujących drwali. Obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się, wchodzenia oraz siadania na stosach i mygłach drewna.

Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych. Szczegółowe warunki wykonywania polowania reguluje Rozporządzenie Ministra środowiska. Dla swojego bezpieczeństwa wybierając się do lasu załóż coś jaskrawego np. czapkę. Bądź widoczny również w lesie.

NADLEŚNICTWO BIELSK ZAPRASZA DO KORZYSTANIA ZE SWOICH OBIEKTÓW LEŚNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

1. Wiaty turystyczne, stoły i ławki

Na turystów czekają przygotowane wiaty turystyczne, stoły i ławki. Można tu odpocząć, urządzić piknik. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, co eliminuje ryzyko powstania pożaru. W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu otwartym ogniem posługiwać się nie wolno.

Regulamin  korzystania z obiektu turystyczno-rekreacyjnego

2. Miejsca postoju pojazdów

Wypoczynek w lesie to przede wszystkim ucieczka od hałasu i zanieczyszczenia powietrza. W trosce o las, jego mieszkańców, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych duktach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają miejsca postoju pojazdów, zlokalizowane przy drogach publicznych lub udostępnionych do ruchu publicznego wśród kompleksów leśnych i przy ciekawych turystycznie miejscach. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.

Regulamin miejsca postoju pojazdów

3. Ścieżki edukacyjne

Spaceruj po lesie i poznaj specyfikę lasów oraz zapoznaj się z pracą leśników. Takie informacje znajdziesz na ścieżkach edukacyjnych nadleśnictwa. Zapoznaj się proszę z ich regulaminem.

Regulamin ścieżki edukacyjnej

Ścieżki edukacyjne na terenie Nadleśnictwa Bielsk - link

4. Szlaki turystyczne, rowerowe, trasy konne

Szlaki turystyczne wytyczone i oznaczone we współpracy z leśnikami zaprowadzą nas w najbardziej urokliwe zakamarki lasów. Wędrówki piesze i spacery to ulubiona forma spędzania czasu w naszych lasach.

Miłośnicy jednośladów znajdą ciekawe trasy rowerowe. Z każdym rokiem mamy ich w Lasach Państwowych coraz więcej.

 W lesie konno można poruszać się tylko drogami leśnymi wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego. W Nadleśnictwie Bielsk nie ma tego typu tras.

 Sieć szlaków na terenie nadleśnictwa znajdziesz na stronie czaswlas.pl

5.  Program „Zanocuj w lesie”

Jak i gdzie zanocować w lesie legalnie? Trwa pilotaż LP (poza pilotażem w lasach można biwakować w wyznaczonym do tego miejscu przez właściciela lasu lub nadleśniczego) – link

 

Odwiedzając polskie lasy, zachowujmy się tak, aby umożliwić korzystanie z nich przyszłym pokoleniom!

 

PORADNIKI BEZPIECZNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO TURYSTY

 

 

 

Pamiętajmy aby przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przede wszystkim posprzątać po sobie!

 

 

 

Zauważyłeś pożar - Alarmuj!