Asset Publisher Asset Publisher

Dzień pszczoły – 8 sierpnia

O korzyściach jakie wynikają z działalności pszczół można by pisać wiele. Jedno jest pewne, pszczoła zapyla rośliny owadopylne oraz wytwarza słodki płyn czyli miód.

 Najstarsze ślady bartnictwa - leśnej hodowli pszczół  w barciach (czyli w wydrążonych pniach drzew) pochodzą sprzed 2 tysięcy lat. Rozkwit tego rzemiosła przypada jednak na okres średniowiecza, kiedy to bartnictwo stanowiło ważną część gospodarki kraju. Bartodziej miał obowiązek dostarczania miodu i wosku władcy oraz kościołowi. Zawód bartnika był dziedziczony.

W wieku XIX intensywny rozwój rolnictwa, karczowanie lasów oraz zaborcy, którzy zakazali bartnikom wstępu do lasów, spowodował ze zawód praktycznie zanikł.

Równolegle z zanikiem bartnictwa leśnego rozwijało się pasiecznictwo przydomowe. Początkowo wykonywano barcie w kłodach drzew, które ustawiano w pobliżu domostw. Z czasem zaczęto zastępować je słomianymi i drewnianymi  ulami.

Rola pszczoły w leśnictwie jest niezwykle ważna. Dzięki niej mamy zdrowe i płodne nasiona do odnowienia lasu, pożywienia dla ptactwa  oraz jak  pyszne owoce leśne (poziomki, borówki, jeżyny, maliny).

Czy wiesz że….

Pszczoła rozpoznaje wszystkie kolory, z wyjątkiem czerwonego.