Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja zwierzyny

14 lutego na terenie Nadleśnictwa Bielsk odbyło się coroczne liczenie (inwentaryzacja) zwierzyny. Liczenie odbyło się na wyznaczonych powierzchniach próbnych obejmujących 943 hektary lasów. Wyniki inwentaryzacji służą do opracowania łowieckiego planu hodowlanego na kolejny sezon. Inwentaryzacja pozwala na ocenę  w perspektywie długoterminowej zmiany w liczebności populacji i struktury płciowej zwierzyny. W inwentaryzacji wzięło udział łącznie 120 osób,  pracownicy Nadleśnictwa Bielsk, myśliwi z Kół Łowieckich: „Cietrzew" w Kleszczelach, „Puszcza" w Białowieży i „Dzik" w Czeremsze oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kleszczele. W tegorocznej inwentaryzacji, w charakterze obserwatorów, udział wzięła grupa parlamentarzystów z Andrzejem Koniecznym - podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Andrzej Gołembiewski – Dyrektor RDLP w Białymstoku. Zainwentaryzowano 41 jeleni, 34 sarny, 24 dziki i 9 łosi. Ponadto zaobserwowano 8 wilków, 21 zajęcy i 8 lisów. W ostatnich latach notuje się wyraźny wzrost populacji jeleni na terenie Nadleśnictwa Bielsk. Coraz częściej zauważa się również wilki i żubry migrujące   z terenów Puszczy Białowieskiej.