Asset Publisher Asset Publisher

Mamy nowy rezerwat

Nowy rezerwat przyrody o nazwie „Strabla”, został utworzony z inicjatywy Komitetu Ochrony Orłów we współpracy z Nadleśnictwem Bielsk w Bielsku Podlaskim. Położony jest on nad rzeką Narew w gminie Wyszki i ma powierzchnię 92,12 ha. W całości leży na gruntach Nadleśnictwa Bielsk. Rezerwat Strabla jest 94-tym rezerwatem w województwie podlaskim.

W przeszłości była już podjęte działania w celu objęcia tego terenu ochroną rezerwatową. W 1999r. został opracowany projekt faunistycznego rezerwatu pod nazwą „Węglarka”, który stanowił cenną informację o tym terenie. 

Celem rezerwatu jest zachowanie kluczowego w skali Doliny Narwi, obszaru lęgów i bytowania rzadkich gatunków drapieżnych ptaków i występujących tam ssaków. Objęcie obszaru rezerwatem przyrody zwiększy skuteczność ochrony wykształconych tam siedlisk przyrodniczych oraz związanych z nimi gatunków zwierząt.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do powstania rezerwatu „Strabla”.