Asset Publisher Asset Publisher

Studenci z Politechniki Białostockiej

Od kilku lat bielscy leśnicy mają przyjemność współpracować z Politechniką Białostocką udostępniając swoje obiekty szkółkarskie i nasienne do celów naukowo - dydaktycznych oraz dzieląc się wieloletnim doświadczeniem. Studenci z Wydziału Leśnego realizują zajęcia terenowe z takich przedmiotów jak „Genetyka i Selekcja Drzew”, „Nasiennictwo i szkółkarstwo” i „Nowoczesne technologie hodowli lasu”. Zajęcia odbywają się w Leśnictwie Szkółkarsko – Nasiennym w Grabowcu na plantacjach nasiennych i archiwach klonów. Spotkania te to nie tylko teoria.  Podczas zajęć studenci mogą poznawać od strony praktycznej różne zagadnienia szkółkarskie i nasienne np. metody szczepień roślin w celu rozmnażania wegetatywnego. Tak dobra współpraca nie byłaby możliwa bez dużego zaangażowania się ze strony naukowej Profesora Politechniki Białostockiej – Aleha Marozau – Kierownika Katedry Hodowli lasu i Użytkowania Lasu oraz naszego leśniczego szkółkarza Jerzego Sacharczuka.