Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta studentów IBL

Nasiennictwo i selekcja to główny temat czwartkowej (9.05) wizyty grupy studentów i kierownika studiów dr hab. Jana Kowalczyka z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Studenci kształcą się na studiach podyplomowych "Hodowla selekcyjna i genetyka drzew lesnych". Głównym celem spotkania było zapoznanie gości z prowadzeniem plantacji nasiennych i archiwum klonów na terenie Nadleśnictwa Bielsk. Była to okazja to wymiany cennych informacji i doświadczeń. Z ramienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w spotkaniu uczestniczyli Robert Cierech i Marek Włostowski.