Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż choinek

Nadleśnictwo Bielsk informuje, że sprzedaż choinek prowadzona będzie w okresie od 18 grudnia 2019 do 4 stycznia 2020.  Sprzedaż choinek dla miejscowej ludności na święta katolickie i prawosławne będą prowadzić leśnictwa :
Pawły, Ploski, Strabla, Hołody, Orla, Jelonka, Szkółka Grabowiec, Jodłówka, Kleszczele, Laski,Czeremcha oraz biuro Nadleśnictwa w Bielsku Podlaskim przy ul.Studziwodzkej 39 od dnia 18 do 23 grudnia 2019 w godzinach od 730 do 1500.
Od dnia 2 stycznia 2020 do 4 stycznia 2020 sprzedaż będzie prowadzona w godzinach od 730 do 1500.
 

Ceny choinek

Świerk pospolity

dla choinek o wysokości

Rok 2019

Rok 2020

netto

brutto

netto

brutto

do 0.9 m

21,14

26,00

21,14 26,00

1.00 – 1.50

25,20

31,00

25,20 31,00

1.60 – 2.50

29,27

36,00

29,27 36,00

2.60 – 3.50

45,53

56,00

45,53 56,00

3.60 – 5.00

49,59

61,00

49,59 61,00

 5.10 i wyżej

56,91

70,00

56,91 70,00