Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 33 lata,  przeciętna zasobność przekracza 180 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

80% – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka

13% – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

2% – olsy, czyli lasy z dominującym udziałem olchy na gruncie podmokłym lub z wodą stojącą.

  

 

Rozpiętość klas wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa wieku od 21 do 40 lat, III klasa wieku od 41 do 60 lat itd.)

I klasa wieku – 21%

II klasa wieku – 30%

III klasa wieku – 33%

IV klasa wieku – 10%

V klasa wieku – 3%

VI klasa wieku i starsze – 1%

Pozostałe powierzchnie bez drzewostanu – 3%

Przeciętna zasobność drzewostanu

Sosna – 183 m3/ha

Świerk – 184 m3/ha

Dąb – 175 m3/ha

Jesion – 186 m3/ha

Brzoza – 173 m3/ha

Olcha – 164 m3/ha