Wydawca treści Wydawca treści

Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa

Uroczyste zakończenie wspólnej akcji - DZIECIĘCEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA

W czerwcowych, pięknych plenerach Szkółki Leśnej w Grabowcu bielscy policjanci przeprowadzili ostatnie już spotkanie z uczestnikami Dziecięcej Szkoły Bezpieczeństwa. Akcja DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA powstała z inicjatywy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w 2019 roku. Do współpracy zaproszono Straż Pożarną w Bielsku Podlaskim, Placówkę Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych, Nadleśnictwo Bielsk oraz jedną z lokalnych placówek bankowych.

Akcja miała na celu edukację z zakresu bezpieczeństwa obejmującego różne obszary życia codziennego, a także kształtowanie wrażliwości najmłodszych na piękno i ochronę przyrody i promocję zdrowego stylu życia. W akademii wzięli udział uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Boćkach oraz ze Szkoły Podstawowej w Łubinie Kościelnym. Dzieci mogły zapoznać się z zasadami bezpiecznego zachowania w domu, dowiedziały się co zrobić gdy wybuchnie pożar, jak udzielić pierwszej pomocy, na czym polega praca policjanta i strażaka  oraz jak zachować się w lesie by nie zaszkodzić sobie oraz przyrodzie.

Pandemia znacznie wydłużyła realizację wszystkich zamierzonych działań i spotkań, jednak udało się doprowadzić inicjatywę do finału. Na uroczystym zakończeniu akcji zaprezentowano, z możliwością użycia pod okiem specjalistów sprzęty strażackie, policyjne, straży granicznej oraz leśny samochód do dogaszenia pożarów. Dzieci świetnie się bawiły, a na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.