Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim ogłasza konsultacje społeczne dotyczące powierzchni w poszczególnych kategoriach lasów HCVF (Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) oraz ONG (powierzchnie nieobjęte gospodarowaniem). Wszelkie uwagi, zapytania, propozycje można składać w biurze Nadleśnictwa (ul. Studziwodzka 39; 17-100 Bielsk Podlaski) lub pod adresem: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 19 lutego 2021r.

 

Kategoria ochronności

Opis

Łączna powierzchnia (ha)

HCVF 1.1

Obszary chronione, lasy w rezerwatach przyrody

286,51

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

149,64

HCVF 3.1

Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (bory suche, brzeziny bagienne, świerczyny bagienne)

20,59

HCVF 3.2

Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

650,11

HCVF 4.1

Lasy wodochronne

3311,46

HCVF 4.2

Lasy glebochronne

1,51

HCVF 6

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

22,04

ONG

Lasy nieobjęte gospodarowaniem

639,43