Asset Publisher Asset Publisher

Informacje ogólne

Położenie geograficzne nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bielsk położone jest między 22o52' a 23o32' długości geograficznej wschodniej oraz między 52o25' a 52o58' szerokości geograficznej północnej. Obszar Nadleśnictwa rozciąga się między rzekami Narew i Nurzec na terenie dawnej Puszczy Bielskiej ograniczającej od zachodu Puszczę Białowieską. Swoim zasięgiem obejmuje obszar ponad 142 tys. ha. Jest to najsilniej rozczłonkowany obiekt RDLP Białystok, co wynika z uwarunkowań historycznych tego terenu. Nadleśnictwo zarządza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 21.313,95 ha (stan na 01.05.2024r.) oraz nadzoruje gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych na powierzchni 17346 ha (stan na 01.01.2024r.). Nadleśnictwo Bielsk prawie w całości znajduje się w IV Krainie Przyrodniczo-Leśnej Mazowiecko-Podlaskiej, jedynie najbardziej wysunięte na północ tereny, położone w gminie Zabłudów należą do II Krainy Mazursko-Podlaskiej. Większość Nadleśnictwa leżąca w IV krainie zaliczono do 5 dzielnicy Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej, mezoregionu „c" Wysoczyzny Bielskiej.

                                      Podział terytorialny Nadleśnictwa Bielsk na leśnictwa