Asset Publisher Asset Publisher

Obiekty turystyczno - rekreacyjne

Ścieżka przyrodniczo – leśna „OSUSZEK"
długość 2 km, 7 przystanków

Uroczysko „Osuszek" to kompleks leśny o powierzchni 97,66 ha znajdujący się w Leśnictwie Piliki. Położony jest na południowy-zachód od miasta Bielsk Podlaski w odległości 4 km od centrum miasta.

Na terenie kompleksu przeważają drzewostany w wieku 41 – 60 lat, które stanowią 52% powierzchni uroczyska. Występują tu także drzewostany młode do 20 lat zajmując 18%. Nie braknie także drzew starszych w wieku 80 – 100 lat, których udział stanowi 12%.

Celem tego obiektu jest rozbudzanie zainteresowania przyrodą a zwłaszcza lasem i wskazanie na konieczność uszanowania praw nim rządzących.

Ścieżka jest dostępna dla wszystkich chętnych do zwiedzania lub relaksu w lesie. Ze ścieżki przyrodniczo-leśnej korzystają nauczyciele do prowadzenia lekcji biologii, ochrony środowiska oraz historii. Liczymy też, że obecna młodzież a przyszłe dorosłe społeczeństwo, z większym szacunkiem będzie odnosić się do lasu, a zaśmiecanie i pożary lasu nie będą miały miejsca.

Na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Osuszek" znajdują się tablice edukacyjne, z których możemy się nauczyć rozpoznawania drzew i krzewów, dowiedzieć się, co robią leśnicy by chronić las, poznać wiele gatunków zwierząt, które tu mieszkają. Można znaleźć tu opis, jak i żywy przykład przebudowy drzewostanu, dzięki której następuje wymiana pokoleń drzew  z zachowaniem trwałości lasu. Przy ścieżce rośnie wiekowa sosna – pomnik przyrody, który ma już 170 lat i obwód 286cm. Nieopodal znajduje się tu także wiata turystyczna.

Obok ścieżki położone jest miejsce straceń mieszkańców Bielska i okolic z czasów II wojny światowej.

 

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Grabowiec"

długość 2,5km.

Obiekt ten położony jest 8 km od miasta Bielsk Podlaski w kierunku na Zambrów. Głównym punktem godnym uwagi jest szkółka drzew i krzewów hodowlanych do zalesień  i odnowień. Obiekt o powierzchni 69 ha obejmuje szkółkę leśną, mateczniki i plantacje nasienne. Można tu prześledzić zbiór nasion, przygotowanie nasion do siewu (np. stratyfikacja), siewy, pielęgnację i deszczowanie. Można sprawdzić swoją wiedzę i spróbować rozpoznać kilkadziesiąt gatunków drzew i krzewów.

 

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Czechy Orlańskie"

długość ścieżki 2 km.

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Czechy Orlańskie" spełnia rolę edukacyjną, poznawczą  i rekreacyjną. Prezentuje drzewa i krzewy, zbiorowiska roślinne, gospodarkę leśną oraz ochronę przyrody. Na trasie ścieżki znajdują się: ponad 100-letnie lasy, szkółki leśne, rezerwat przyrody, leśniczówka, polana leśna oraz urządzenia turystyczne (wiaty i tablice informacyjne).

Atrakcje turystyczne w otoczeniu obiektu:

- Rezerwat częściowy "Czechy Orlańskie"

- Szkółka leśna "Czechy Orlańskie"

- Zalew „Bachmaty" koło Dubicz Cerkiewnych

 

Obiekty edukacji przyrodniczej innych podmiotów, znajdujące się w obszarze działania Nadleśnictwa

W obszarze działania Nadleśnictwa Bielsk znajduje się:

Turystyczny szlak rowerowy o nazwie „Podlaski Szlak Bociani" utworzony w 2002r. biegnący wzdłuż rzeki Narew – około 14 km.

4 szlaki rowerowe w okolicach Dubicz Cerkiewnych: czerwony długości – 21,5 km, czarny – 20,5 km, zielony – 11 km, żółty – 39 km

szlak rowerowy z Hajnówki do Długiego Brodu przez Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremchę – utworzony w maju 2004 roku około 77 km