Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne lasów HCVF

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim ogłasza konsultacje społeczne dotyczące powierzchni w poszcególnych kategoriach lasów HCVF (Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych). Wszelkie uwagi, zapytania, propozycje można składać w biurze Nadleśnictwa (ul. F. Żwirki i S. Wigury 61; 17-100 Bielsk Podlaski) lub pod adresem: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 30 listopada 2022 r.