Asset Publisher Asset Publisher

Znaleziono martwego żubra

17 lutego w godzinach wieczornych leśniczy leśnictwa Ploski otrzymał wiadomość od mieszkańca wsi Gradoczno, że w pobliskim lesie znaleziono martwego żubra. Nazajutrz rano leśniczy znalazł padłe zwierzę w podanej przez mieszkańca lokalizacji. Nadleśnictwo niezwłocznie powiadomiło Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Białowieski Park Narodowy o znalezionym martwym żubrze. Tego samego dnia na miejsce przyjechali pracownicy BPN, którzy dokonali szczegółowych oględzin i sekcji zwłok, a także pracownicy Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, którzy pobrali próbki do badań. Po przeprowadzonych oględzinach nie stwierdzono ran na ciele żubra, które wskazywałyby na przyczynę śmierci.  Od dłuższego czasu zwierzę było obserwowane przez leśników i lokalnych mieszkańców, a jego zachowanie wskazywało na słabnięcie organizmu, stąd najprawdopodobniej, była to naturalna przyczyna śmierci. Wiek padłego samca żubra określono na 14 lat.