Asset Publisher Asset Publisher

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest :

Joanna Kwiatkowska

Specjalista Służby Leśnej

tel. 85 7312869

e-mail : joanna.kwiatkowska@bialystok.lasy.gov.pl