Asset Publisher Asset Publisher

Wspólne szkolenie leśników i policjantów

5 marca odbyło się spotkanie leśników Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych ze zwalczaniem kłusownictwa, kradzieży drewna, bezprawnego korzystania z lasu i innych przejawów szkodnictwa leśnego. Funkcjonariusze Straży Leśnej przedstawili informacje dotyczące sposobu wykonywania kontroli przewozu drewna, rodzajami związanych z przewozem dokumentów, wykonywanie pomiarów ilości drewna na pojazdach transportowych. Podczas części praktycznej na składnicy drewna zaprezentowano sposób ewidencji drewna przy wykorzystaniu oznaczników do drewna.