Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 48 lat,  przeciętna zasobność wynosi 229 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych

73% – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerka

24,4% – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

2,6% – olsy, czyli lasy z dominującym udziałem olchy na gruncie podmokłym lub z wodą stojącą.

 

Udział gatunków lasotwórczych

 

 

Rozpiętość klas wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa wieku od 21 do 40 lat, III klasa wieku od 41 do 60 lat itd.)

I klasa wieku – 10%

II klasa wieku – 26%

III klasa wieku – 36%

IV klasa wieku – 18%

V klasa wieku – 4%

VI klasa wieku i starsze – 2%

Pozostałe powierzchnie – 5%

Przeciętna zasobność drzewostanu

Sosna – 240 m3/ha

Świerk – 233 m3/ha

Dąb – 190 m3/ha

Brzoza – 195 m3/ha

Olcha – 226 m3/ha