Izba Edukacji Przyrodniczo - Leśnej

Izba  Edukacji Przyrodniczo – Leśnej

23 listopad  2005 roku to data otwarcia Izby Edukacji Przyrodniczo Leśnej. Izba Edukacji Przyrodniczo – Leśnej mieści się przy siedzibie Nadleśnictwa. Izba składa się z  dużej sali konferencyjnej oraz sal wystawowych. Sala konferencyjna jest przystosowana do odbywania konferencji, prowadzenia lekcji oraz przedstawiania prezentacji multimedialnych. W sali odbywają się konkursy z wiedzy przyrodniczej i leśnej. Współpraca Nadleśnictwa ze szkołami zaowocowała konkursami ekologicznymi na szczeblu regionalnym. Nadleśnictwo służy fachową pomocą przy realizacji zajęć  w sali i w terenie.

Stałe ekspozycje w Izbie Edukacji Przyrodniczo Leśnej:

 1. Tablica „Śladami Puszczy Bielskiej".

 2. Mapy zasięgu terytorialnego N-ctwa w różnych okresach (w tym kopia mapy z 1938r.)

 3. „Pamięci wybitnego leśnika" – tablica poświęcona wieloletniemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bielsk mgr inż. Włodzimierzowi Fiedorukowi.

 4. Tablica „Patroni myśliwych  i  leśników".

 5. „Nasz Smyk"- tablica przedstawiająca sylwetkę pracownika Nadleśnictwa Bielsk , leśnika – rzeźbiarza. W Izbie znajdują się 4 jego rzeźby m.in. „Staruszka" nagrodzona I miejscem w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Amatorskiej Leśników  w Gołuchowie (2000 r.).,

 6. Dwie tablice „ Nadleśnictwo w starych fotografiach „

 7. Tablica „ Pracownicy Nadleśnictwa Bielsk z siedzibą w Hołodach".

 8. Tablica" Wiktor Kazimierz Kozłowski (1791 – 1858) – bielszczanin , leśnik, autor ksiąg drzewnych".

 9. Drzewa naszych lasów - 12 plansz edukacyjnych.

 10. Gablota „Owady"  

 11. Gablota „Pędy  drzew i krzewów leśnych"