Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnienie dróg leśnych

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, także ich oznakowania, udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza z dniem 11 czerwca 2021 roku Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim.

Treść regulaminu zawarta jest w załączniku umieszczonym poniżej.