Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnienie dróg leśnych

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, także ich oznakowania, udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza z dniem 1 stycznia 2020 roku następujące regulaminy:

-Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim,
-Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim.

Treść powyższych regulaminów zawarta jest  w załącznikach umieszczonych poniżej.